Czym jest certyfikat i system SCC?

certyfikat scc

Na terenie Unii Europejskiej, wszyscy inwestorzy, którzy zlecają wszelkiego rodzaju prace montażowe, izolacyjne, montaż rusztowań, czy inne tego typu działania, wymagają od podwykonawców posiadania certyfikowanego systemy zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem, według holenderskiej normy SCC/VCA.

Co oznacza skrót SCC?

SCC (ang. Safety Checklist for Contractors lub Safety Certificate Contractors) jest standardem w kontroli zarządzania systemu bezpieczeństwa i higieny pracy, który jest stosowany w odniesieniu do podwykonawców, realizujących prace o wysokim stopniu ryzyka ( np. praca na rusztowaniach, prace budowlane, motażowe itp.). Uznawany jest za najbardziej powszechny system zarządzania BHP i ochrony środowiska w Unii Europejskiej.

Czym jest system SCC?

Na chwilę obecną, system SCC jest szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu. Znajduje on swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wykonywane są prace, zakwalifikowane jako niebezpieczne dla życia ludzkiego lub środowiska.

System SCC stanowi sposób na ciągłe doskonalenie funkcjonowania organizacji, która wykonuje zlecenia prac niebezpiecznych z zakresu bezpieczeństwa pracy. Certyfikowany system SCC, jest zapewnieniem tego, że są one wykonywane przez personel, który posiada odpowiednie kwalifikacje. Rezultatem tego, jest pewność, iż dane przedsiębiorstwo, fachowo zarządza bezpieczeństwem pracy w firmie, oraz środowiskiem.